Документи

4. Форма на обучение в детската градина - целодневна


 Прикачени файлове:

- 1.Стратегия зa развитие - 22-11-2016 15:19:56
- 2. Правилник за дейността на детската градина - 22-11-2016 15:35:25
- 3. Програмна система - 22-11-2016 15:36:56
- 5. Годишен план - 22-11-2016 15:39:25
- 6. Правилник за вътрешния трудов ред - 22-11-2016 15:40:54
- 10. Дневен режим - 22-11-2016 15:52:34
- Отчет на бюджета към 31.03.2017 г..pdf - 28-07-2017 15:02:45
- Отчет на бюджета към 30.06.2017 г. - 28-07-2017 15:03:02
- Програма за предоставяне на равни възможности - 03-04-2019 16:27:14
- ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО - 03-04-2019 16:30:08
- Програмна система - 03-04-2019 16:31:47
- Правилник за дейността на детската градина - 03-04-2019 16:33:40
- Отчет за бюджета към 30.09.2018 - 03-04-2019 16:37:10
- Отчет за бюджета към 31.12.2018г. - 03-04-2019 16:38:49
- Бюджет за 2019г. - 03-04-2019 16:41:16
- Отчет за бюджета към 30.06.2019 - 04-02-2020 14:04:43
- Отчет за бюджета към 30.09.2019 - 04-02-2020 14:05:19
- Отчет за бюджета към 31.12.2019 - 04-02-2020 14:05:53
- Отчет за бюджета към 31.03.2020 - 27-05-2020 17:03:07
Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени